Exploration of medical rule-based knowledge basesExploration of medical rule-based knowledge bases

Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Rybotycki

Abstract


In this work the topic of applying clustering as a knowledge extraction method from real-world medical data is discussed. The authors propose hierarchical clustering method and visualization techniques for knowledge base representation in the context of medical knowledge bases for which data mining methods are successfully employed and may resolve different problems. What is more, the authors analyze the impact of different clustering parameters on the result of searching through such structure.

Keywords


medical rule-based knowledge bases; cluster analysis; visualization; validity index

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bazan J.G., Szczuka M.S., Wroblewski J.: A new version of rough set exploration system. Rough Sets and Current Trends in Computing, Springer-Verlag, Berlin 2002, s. 397÷404.

Dunn J.C.: Well separated clusters and optimal fuzzy partitions. Journal of Cybernetica, Vol. 4, 1974, s. 95÷104.

Gower J.C.: A general coefficient of similarity and some of its properties. Biometrics, Vol. 27, International Biometric Society, Washington 1971, s. 857÷871.

Morzy T.: Eksploracja danych. Metody i algorytmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Nowak-Brzezińska A., Jach T.: Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepewną. Studia Informatica, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Rybotycki T.: Wizualizacja struktur hierarchicznych dla regułowych baz wiedzy. Sosnowiec 2015.

Shneiderman B.: Tree visualization with tree-maps: 2-d space-filling approach. Transactions on Graphics (TOG), Association for Computing Machinery, New York 1992.

Wetzel K.: Pebbles – using circular treemaps to visualize disk usage. 2004.

Nowak-Brzezińska A., Xięski T.: Exploratory clustering and visualization. 18th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2014, Gdynia, Poland 2014, s. 1082÷1091.

Han J., Kamber M., Pei J.: Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2011.

Kovács F., Legány C., Babos A.: Cluster Validity Measurement Techniques. AIKED’06 Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases, ISBN:111-2222-33-9, 2006, s. 388÷393.

Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T.: Visualization of medical rule-based knowledge bases. Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 24, 2015, s. 91÷98.

Treptow A.: Medyczna strefa Schengen nadzieją dla szpitali. Puls Biznesu, nr 123, 2012.

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Tom 1-3, Statsoft Polska, Kraków 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2016_v37.n1.754