Application of weighted averaging to construction optimal and suboptimal investment strategy portfolios

Alina Momot, Michał Momot

Abstract


This paper presents application of weighted averaging based on minimization of scalar criterion function to construction of portfolio of strategies operating on futures markets, specifically on foreign exchange. Portfolios are constructed as convex combinations of elementary strategies and their performance is empirically examined based on weekly quotations of EUR/USD contract.

Keywords


investment strategy; weighted averaging; parametric optimization

Full Text:

PDF (Polski)

References


Brigham E. F.: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005.

Elton E. J., Gruber M. J.: Nowoczesna teoria portfelowa. WIG PRESS, Warszawa 1998.

Hirshleifer J.: Investment Decision under Uncertainty: Choice-Theoretic Approaches. Quarterly Journal of Economics Vol. 79, 1965, s. 509÷536.

Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1996.

Jajuga K.: Podstawowe strategie inwestowania. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009

Knight F. H.: Risk, Uncertainty and Profit. London School of Economics, Londyn 1993.

LeBeau C., Lucas D. W.: Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 1998.

Łęski J.: Robust Weighted Averaging. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 49, No. 8, 2002, s. 796÷804.

Markowitz, H. M: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Yale University Press, New Heaven 1959.

Momot A., Momot M.: Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych. Studia Informatica, Vol. 30, No. 2B(84), Gliwice 2009, s. 191÷202.

Momot A., Momot M.: Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B(90), Gliwice 2010, s. 397÷407.

Momot A., Momot M.: Zastosowanie ważonego uśredniania do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych. Studia Informatica, Vol. 32, No. 2A(96), Gliwice 2011, s. 473÷483.

Momot A., Momot M.: Adaptacyjne podejście do tworzenia strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych wraz z zastosowaniem ważonego uśredniania. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2A(105), Gliwice 2012, s. 593÷604.

Momot A., Momot M.: Perspektywy zastosowań metod statystycznych w konstrukcji strategii działania na rynkach kapitałowych – wykorzystanie systemów hierarchicznych oraz regularyzacji. Studia Informatica, Vol. 34, No. 2A(111), Gliwice 2013, s.263÷274.

Solorz J. K.: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. WNT, Warszawa 1998.

Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2015_v36.n1.724