Contracted power order optimization

Jacek Frączek, Damian Blach

Abstract


The paper presents a prototype application used to optimize the level of contracted power orders and the used optimization algorithms. The application can bring companies savings associated with the reduction of fixed costs incurred on electricity distribution and costs related to contracted power overruns.

Keywords


electricity; contracted power; optimization; time series analysis; ARTXP; ARIMA

Full Text:

PDF (Polski)

References


Redukcja kosztów – doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów. Raport KPMG Sp. z o.o.: http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Raport-KPMG-redukcja-kosztow.pdf, opublikowano: 2009, dostęp: 05.01.2014.

Raport bieżący Verivox.pl: Ograniczenie kosztów zużycia energii w firmie dzięki optymalnemu dopasowaniu taryfy do profilu zużycia. Analiza dla firm z 49 regionów Polski: http://biznespolska.pl/upload/files/reports/ceny%20energii.pdf, stan na 11.12.2008, dostęp: 05.01.2014.

Witryna firmy Energomix Sp. z o.o.: Optymalizacja kosztów przesyłowych: http://www.energomix.com/dla_domu/optymalizacja_kosztow_przesylowych_dom/, dostęp: 05.01.2014.

Witryna firmy Metronic Systems: Oszczędzanie energii: http://www.metronic.com.pl/systemy/redukcja-poboru-mocy.html, dostęp: 06.01.2014.

Raport bieżący Verivox.pl: Optymalizacja mocy umownej w firmie. Jak nie płacić kary za przekroczenia? Analiza dla firm: http://www.change.kig.pl/pliki/VERIVOX_Optymalizacja-mocy-umownej-w-firmie-jak-nie-placic-kary-sierpien-2009.pdf, stan na 31.08.2009, dostęp: 05.01.2014.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o.: http://www.energia.pl/files/Taryfa_dla_dystrybucji_en_el_RWE_Stoen_Operator_1_sty2014.pdf, dostęp: 05.02.2014.

Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2014: http://www.energia.pl/files/taryfa2014_tauron_dystrybucja.pdf, dostęp: 05.02.2014.

Majka K.: Opłaty za przekroczenie mocy umownej w taryfach przedsiębiorstw przesy-łowych i dystrybucyjnych. Centrum Informacji o Rynku Energii (CIRE), 2003: http://www.cire.pl/pliki/2/przekroczeniemocy.pdf, dostęp: 06.01.2014.

Sun Y., Wu F. F., Zhou H.: Power portfolio optimization with traded contract products. The 2010 IEEE Power and Energy Society General Meeting, Minneapolis, MN 2010, s. 1÷6.

Kleindorfer R., Li L.: Multi-Period VaR-Constrained Portfolio Optimization with Applications to the Electric Power Sector: http://opim.wharton.upenn.edu/risk/downloads/03-18.pdf, publikacja: 2004, dostęp: 06.01.2014.

Rebennack S., Kallrath J., Pardalos P.: Energy Portfolio Optimization for Electric Utilities: Case Study for Germany: http://www.rebennack.net/files/papers/RebKalPar10.pdf, publikacja: 2004, dostęp: 06.01.2014.

Witryna firmy Przedsiębiorstwo Specjalistyczno-Inżynieryjne PRECYZER: System pomiaru energii, tzw. monitoring wewnętrzny: http://www.psi-precyzer.pl/index.php?a=static_view&id=25&menu=48, dostęp: 06.01.2014.

Strażnik mocy UMG 508 Emax firmy Janitza electronics: http://www.metronic.com.pl/uploads//pdf/Systemy_pomiarowe/Rozliczenie_energii_i_mediow/Pomiar_energii_elektrycznej.pdf, dostęp: 06.01.2014.

Microsoft Time Series Algorithm Technical Reference. SQL Server 2008 R2: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677216%28v=sql.105%29.aspx, dostęp: 05.01.2014.

Wyniki badań GUS: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGW_Dzialalnosc_przedsieb_niefinans_w_2012_not_inf.pdf, publikacja: 2013, dostęp: 06.01.2014
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2014_v35.n2.684