Possibilities of 3D data storage in spatial databases

Przemysław Lisowski, Artur Krawczyk, Stanisława Porzycka-Strzelczyk

Abstract


In recent years there has been observed a continuous increase in demand for storage and analysis of 3D vector data. Available spatial database systems offer a possibilities to store such information. These systems provide tools to obtain basic information about objects. Moreover spatial analysis is availabe. This paper introduces the possibility of some spatial database systems as a tool for 3D data analysis. Our work has focused on a review of PostGIS and SpatiaLite. These systems are currently the most popular tools provided on the free software license.

Keywords


spatial analysis; 3D data; spatial databases; GIS

Full Text:

PDF (Polski)

References


Parlament Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej: Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), 2007.

Cichociński P, Dębińska E.: Baza danych przestrzennych wspomagająca samorządy lokalne w prowadzeniu polityki rozwoju przedsiębiorczości. ZN Pol. Śl. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B (90), Gliwice 2010.

Piórkowski A.: Mysql Spatial And Postgis – Implementations Of Spatial Data Standards. EJPAU, Vol. 14(1), #03, Wrocław 2011.

PostGIS Homepage, http://postgis.refractions.net/.

PostgreSQL Homepage, http://www.postgresql.org/.

SPATIALITE Home page, http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/.

MySQL Homepage, http://www.mysql.com/.

Oracle Spatial and Graph Homepage, http://www.oracle.com/technetwork/database-/options/spatialandgraph/.

Microsoft SQL Server Hompage, http://www.microsoft.com/sql/.

OpenGIS Implementation Specification for Geographic information – Simple feature access, http://www.opengeospatial.org/standards/sfs/.

Open Geospatial Consortium Home page, http://www.opengeospatial.org/.

ISO/IEC 13249-3:1999, Information technology – Database languages – SQL Multimedia and Application Packages – Part 3: Spatial International Organization For Standardization, 2000.

Klisiewicz J., Piórkowski A., Porzycka S.: Konstrukcja procesu ETL dla danych przestrzennych. ZN Pol. Śl. Studia Informatica, Vol. 32, No. 2B (97), Gliwice 2011.

SpatiaLite Cookbook, http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-cookbook/.

Lupa M., Krawczyk A.: Polonizacja i popularyzacja Bazy Danych Przestrzennych SpatiaLite na licencji Wolnego Oprogramowania, Teledetekcja Środowiska, Vol. 49, Warszawa 2012.

Obe R., Hsu L.: PostGIS in action. Manning Publications, Greenwich 2011.

Lisowski P., Piórkowski A., Porzycka-Strzelczyk S.: Rozszerzenie możliwości systemu PostGIS o metodę triangulacji Delaunay przy wykorzystaniu biblioteki CGAL. ZN Pol. Śl. Studia Informatica, Vol. 34, No. 2B (112), Gliwice 2013.

CGAL – Computational Geometry Algorithms Library, http://cgal.org/.

Bajerski P. Kozielski S.: Computational model for efficient processing of geofield queries. Man-Machine Interactions, Vol. 59, Heidelberg 2009, s. 573÷583.

Lupa M., Piórkowski A.: Regałowa optymalizacja zapytań w bazach danych przestrzennych. ZN Pol. Śl. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2B (106), Gliwice 2012.

Piórkowski A., Krawczyk A.: Wpływ Generalizacji obiektów na optymalizację zapytań w bazach danych przestrzennych. ZN Pol. Śl. Studia Informatica, Vol. 32, No. 2B (97), Gliwice 2011.

Aptekorz M., Szostek K., Młynarczuk M.: Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownika. ZN Pol. Śl. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2B (106), Gliwice 2012.

Gorawski M., Lis D.: Architektura CUDA w bezopóźnieniowych hurtowniach danych. ZN Pol. Śl. Studia Informatica, Vol. 32, No. 2A (96), Gliwice 2011.

Płuciennik T., Płuciennik-Psota E.: Using Graph Database in Spatial Data Generation. Man-Machine Interactions, Vol. 242, Heidelberg 2014, s. 643÷650.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2014_v35.n2.673