Fuzzy values in nested SQL queries

Bożena Małysiak

Abstract


This article presents analysis place of occurrence of fuzzy values in nested SQL ąueries. Fuzzy values in nested SQL ąueries can appear in all phrases of inner subquery, in all phrases of outer subquery or in condition joining outer subguery with inner subąuery. All discussed case are illustrated by appropriate examples.

Keywords


fuzzy nested SQL queries; database; fuzzy values

Full Text:

PDF (Polski)

References


Yager R, Filev D.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wiley, Warszawa 1995.

Małysiak B.: Mechanizmy wnioskowania przybliżonego w bazach danych. Studia Informatica, Vol. 23, nr 4(51). Gliwice 2002.

Małysiak B.: Wartości rozmyte w pytaniach SQL do baz danych. Studia Informatica, Vol. 24, nr 2A (53). Szczyrk 2003.

Małysiak B.: Aproksymacyjne zapytania do baz danych. Studia Informatica, Vol. 23, nr 4 (51). Gliwice 2002.

Małysiak B.: Tworzenie typów, funkcji i operatorów rozmytych w SZBD Postgres. Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego. Krynica 2002.

Małysiak B.: Interpretacja rozmytych warunków filtrujących w zapytaniach SQL. w recenzji

Małysiak B.: Wprowadzenie do zapisu zapytań SQL warunku na stopień zgodności. w recenzji.

Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.

Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 1999.

Dybikowski Z.: PostgreSQL,Helion, Gliwice 2001.

Ullman J. D., Widom Z.: Podstawowy wykład z systemów baz danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

SQL Język Relacyjnych Baz Danych. Wellesley Software. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.

PostgreSQL 7.2 Programmer’s Guide. The PostgreSQL Global Development Group.

PostgreSQL 7.2 Reference Manual. The PostgreSQL Global Development Group.

PostgreSQL 7.2 User’s Guide. The PostgreSQL Global Development Group.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2004_v25.n2.618