Complementation SQL queries on degree of compatibility of criterion of selection

Bożena Małysiak

Abstract


This article presents several possible forms of introduction to SQL queries notation of condition on degree of compatibility. In this work for both simple and nested SQL ąueries three forms notation of condition on degree of compatibility are discussed: joined, functioned and operatored. These forms are illustrated by examples.

Keywords


SQL queries; degree of compatibility; crterion of selection

Full Text:

PDF (Polski)

References


Yager R, Filev D.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wiley. Warszawa 1995.

Yu C.T., Meng W.: Principles of Database Query Processing for Advanced Applications. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1998.

Małysiak B.: Mechanizmy wnioskowania przybliżonego w bazach danych. Studia Informatica, Vol. 23, nr 4(51). Gliwice 2002.

Małysiak B.: Wartości rozmyte w pytaniach sql do baz danych. Studia Informatica, Vol. 24, nr 2A (53). Szczyrk 2003.

Małysiak B.: Aproksymacyjne zapytania do baz danych. Studia Informatica, Vol. 23, nr 4 (51). Gliwice 2002.

Małysiak B.: Tworzenie typów, funkcji i operatorów rozmytych w SZBD Postgres. Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego. Krynica 2002.

Małysiak B.: Interpretacja rozmytych warunków filtrujących w zapytaniach SQL. w recenzji

Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.

Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 1999.

Badurek J.: Logika rozmyta w bazach danych. Informatyka. Styczeń 1999.

Chen S.M., Chen H. H.: Fuzzy query processing in the distributed relational databases environment. Database and Data Communication Network Systems, Vol.1, Elsevier Science (USA) 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2004_v25.n2.617