Filtering conditions interpretation in SQL queries

Bożena Małysiak

Abstract


This article presents interpretation process of filtering conditions in SQL ąueries. Filtering conditions were divided on conjunctions, disjunctions and mixed. Every of presented coincidence was analysed very precisely. Some of them was illustrated by example.

Keywords


SQL queries; fuzzy filtering conditions; database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Yager R, Filev D.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wiley. Warszawa 1995.

Yu C.T., Meng W.: Principles of Database Query Processing for Advanced Applications. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1998.

Małysiak B.: Mechanizmy wnioskowania przybliżonego w bazach danych. Studia Informatica, Vol. 23, nr 4(51). Gliwice 2002.

Małysiak B.: Wartości rozmyte w pytaniach SQL do baz danych. Studia Informatica, Vol. 24, nr 2A (53). Szczyrk 2003.

Małysiak B.: Aproksymacyjne zapytania do baz danych. Studia Informatica, Vol. 23, nr 4 (51). Gliwice 2002.

Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.

Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 1999.

Badurek J.: Logika rozmyta w bazach danych. Informatyka. Styczeń 1999

Małysiak B.: Tworzenie typów, funkcji i operatorów rozmytych w SZBD Postgres. Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego. Krynica 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2004_v25.n2.616