Barter system project

Aleksandra Przybyło, Zdzisław Onderka

Abstract


The article considers a network barter system. A detailed demand analysis, supported by use-cases diagrams as well as logical system project (static and dynamic models) were presented here. A database was designed in detail. Correctness tests was carried out by means of Validator W3C.

Keywords


barter system; object oriented project; relational database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kent D.: Healthy Money Healthy Planet. Craig Potton, 2005.

Barter System Polska, http://bartersystem.pl/serwis/.

Barter Online, http://barteronline.pl/.

Lo N., Brown S., Allen R.: Zend Framework in Action. Manning Publications Co., Greenwich 2009.

Bajerski P., Augustyn D. R., Bach M., Brzeski R., Duszeńko A., Werner A.: Bazy danych a chmury obliczeniowe. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2A (105), Gliwice 2012.

Augustyn D. R., Warchał Ł., Żelaźnicki P.: Tworzenie nowoczesnych aplikacji z trójwymiarowym graficznym interfejsem użytkownika, opartym na technologii CUBE. Studia Informatica, Vol. 32, No. 2B (97), Gliwice 2011.

Haręźlak K., Dziurdzia D., Stelmach M.: Społecznościowy serwis dla rowerzystów. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2B (106), Gliwice 2012.

Barczak A., Sacharczuk D.: Typowe problemy optymalizacji zapytań SQL przy tworzeniu średnich i dużych serwisów aplikacji WWW. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2B (106), Gliwice 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2013_v34.n2B.61