OWL ontology as a data repository for .NET application

Wojciech Kijas

Abstract


In this paper we made an attempt to create .NET business application with OWL ontology as data repository. We analyzed possible solutions of this problem with comparing the functionality of each. For comparison purposes, we tried to replace relational database with OWL ontology in an existing business application using previously found solutions.

Keywords


Semantic Web; OWL ontology; .NET application; relational database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Strona internetowa konsorcjum W3C, http://www.w3.org/.

Berners-Lee T.: The Semantic Web – A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. Scientific American Magazine, 2001.

Goczyła K., Zawadzka T.: Ontologie w Sieci Semantycznej. Studia Informatica, Vol. 27, No. 2 (67), Gliwice 2006, s. 65÷92.

Rekomendacja W3C, RDF, http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/.

Rekomendacja W3C, RDF Schema, http://www.w3.org/TR/rdf-schema/.

Rekomendacja W3C, OWL 2, http://www.w3.org/TR/owl2-overview/.

Rekomendacja W3C, SPARQL, http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.

Rekomendacja W3C, Wyrażenia języka OWL, http://www.w3.org/TR/owl-ref/.

Relational Databases on the Semantic Web, Tim Berners-Lee Design Issues, http://www.w3.org/DesignIssues/RDB-RDF.html.

Bąk J., Jędrzejek C.: Semantic Web – technologie, zastosowania, rozwój. XV Konferencja PLOUG, 2009.

Przegląd architektury ADO.NET, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/h43ks021.aspx.

Przegląd technologii Entity Framework, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399567.aspx

Lista narzędzi Semantic Web, http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Tools.

Wprowadzenie do użycia rozszerzeń .NET CLR na platformie SQL Server, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254498(v=vs.80).aspx.

Strona internetowa projektu Sesame, http://www.openrdf.org/.

Strona internetowa produktów OWLIM, http://www.ontotext.com/owlim/.

Strona internetowa projektu IKVM.NET, http://sourceforge.net/projects/ikvm/.

Strona internetowa projektu dotSesame, http://sourceforge.net/projects/dotsesame/.

Strona internetowa projektu Sesame Windows Client, http://sourceforge.net/projects/sesamewinclient/.

Strona internetowa producenta serwera Virtuoso, http://virtuoso.openlinksw.com/.

Strona internetowa projektu D2RQ, http://d2rq.org/.

Strona internetowa producenta narzędzia TopBraid Composer, http://www.topquadrant.com/products/TB_Composer.html.

Kiryakov A., Ognyanov D., Manov D.: OWLIM – A Pragmatic Semantic Repository for OWL. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3807, s. 182÷192.

Bach M., Duszeńko A., Werner A.: Koncepcja pamięciowych baz danych oraz weryfikacja podstawowych założeń tych struktur. Studia Informatica, No. 2B (90), Gliwice 2010, s. 63÷76.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2013_v34.n2B.59