Analysis of using an AIX dynamic resource allocation mech­a­nism to describe a utility level of server in Oracle databases environ­ment

Maciej Młyński

Abstract


The article shows results of experiment that describes the possibility of uses workload manager in AIX5L operating system to describe utility level of server in Oracle databases environments. Goal of the experiment was to show server utilization by database instances. The article shows that it is possible to use dynamic resource allocation mechanism to present a scale and costs of server utilizations.

Keywords


operating system; dynamic resource allocation; database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Castro S., Tezulas N., Yu B., Berg J., Kin H., Gfroerer D.: AIX 5L Workload Manager (WLM). ITSO, Austin 2001.

Clitherow D., Herzog S., Salla A., Sokal V., Trethewey J.: OS/390 Workload Manager Implementation and Exploitation. ITSO, Austin 1999.

Cederlof T., Klark A., Herlin T., Ostaszewski T.: IBM Certification Study Guide AIX Performance and System Tuning. ITSO, Austin 2000.

Dasgupta T., Sommer S.: IBM eServer Certification Study Guide - AIX 5L Performance and System Tuning. ITSO, Austin 2002.

Rozendal K., Albot A., Alford J., Beesley J., Freudenberger A., Speed M.: AIX V4.3.3 Workload Manager Technical Reference. ITSO, Austin 2000.

Bari P, Dillenberger D., Morrill H.: Enterprise Workload manager Overview. ITSO Austin 2005.

Darmawan D., Kamers C., Pienaar H., Shiu J.: AIX 5L Performance Tools Handbook. ITSO, Austin 2003.

Castro S., Tezulas N, Yu B., Berg J., Kin H., Gfroerer D.: AIX 5L Workload Manager (WLM). ITSO, Austin 2001.

Węgrzyn S.: O informatyce jako dziedzinie nauki o ruchu i przetwarzaniu informacji. ProDialog, nr 16, Poznań 2003.

Drozdowski M., Wolniewicz P.: Szeregowanie zadań jednorodnych w gronach stacji roboczych. ProDialog, nr 10, Poznań 2000.

Małysiak B.: Porównanie czasów wykonania zapytań rozmytych z ich nierozmytymi odpowiednikami. Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego. WNT, Warszawa 2004.

Węglarz J.: Zarządzanie zasobami w systemie typu grid. ProDialog, nr 16, Poznań 2003.

Autonomic Computing: http://www.research.ibm.com/autonomic/.

Domańska J., Domański A., Czachórski T.: Self-similarity of network trafficand the performances of QoS mechanisms. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Katowice 2004.

Czachórski T.: Analityczne modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy systemów i sieci komputerowych. ProDialog, Poznań 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2005_v26.n3.586