Algorithms of the flow-rate evaluating in sampling flowmeters

Witold Krieser

Abstract


In this article are show the sampling flowmeters and the general diagram of flow measurement with use of this flowmeters. In the paper are show the algorithm of derivation of the calibration coefficient, which is used in calculation the flow-rate in sampling flowmeter.

Keywords


sampling flowmeter; algorithm

Full Text:

PDF (Polski)

References


Biernacki Z.: Sensory i systemy termoanemometryczne. WKiŁ, Warszawa 1998.

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z.: Hydrometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Erb H.G.: Technika pomiarów przepływu wody i ścieków. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Szczecin 1999.

Jaworski J., Morawski R., Olędzki J.: Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu. WNT, Warszawa 1992.

Kabza Z.: Pomiary strumieni płynów (Przewodnik), Studia i monografie z. 90. Politechnika Opolska, Opole 1996.

Multi-MagTM Model 284 Insertable Electromagnetic Averaging Flowmeter. materia3 firmy Marsh-Mc Birney, Inc., USA 1997.

Pospolita J.: Pomiar strumieni płynów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2004.

Spitzer D.W.: Industrial Flow Measurement. ISA, Research Triangle Park, 1993.

Waluś S.: Przepływomierze ultradźwiękowe. Metodyka stosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

Waluś S.: Algorytmy przetwarzania informacji w przepływomierzach ultradźwiękowych. Podstawowe Problemy Metrologii, Gliwice-Ustroń, 7-9.05.2001, Prace Komisji Metro-logii Oddziału PAN w Katowicach, Seria: Konferencje Nr 4, s. 307-318.

Waluś S.: Przepływomierze próbkujące. Pomiary Automatyka Robotyka, 1999 nr 2.

Turbine Flowmeters. Measurements & Control, Issue 187, February 1998, s. 235-240.

Waluś S.: Optymalizacja metrologiczna pomiaru strumienia płynu za pomocą przepływomierzy próbkujących. Monografia 43, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2005_v26.n4.579