Analysis of usefulness of Virtualization Engine to improve efficiency of computer systems

Maciej Młyński

Abstract


Article has shown analysis of usefulness of Virtualization Engine Version 2.1 for improvement of efficiency of computer systems. The Virtualization Engine is a complex utility composed of IBM Direction, Enterprise Workload Manager and Virtualization Engine Console. All of the modules are dedicated for efficiency of management of computer systems. This article has shown also all modules and concepts of unity of managements of system infrastructure such as: CIM server, SOA architecture, ARM (Application Response Measurement) standard.

Keywords


virtualization engine; computer system; efficiency

Full Text:

PDF (Polski)

References


Architektura zorientowana na usługach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_-architecture.

Autonomie Computing: http://www.research.ibm.com/autonomic/.

Bari P., Dillenberger D., Morrill H.: Enterprise Workload manager Overview. IBM ITSO, Austin 2005.

BMC Patrol: www.bmc.com/products/products_services_detail/0"0_0_0_19,00.html

Clitherow D., Herzog S., Salla A., Sokal V., Trethewey J.: OS/390 Workload Manager Implementation and Exploitation. Austin, May 1999.

Cunei A., Vitek J.: A new approach to real-time checkpointing. Proceedings of the 2nd international conference on Virtual execution environments, 2006.

Castro S., Tezulas N., BooSeon Y., Berg J., Kin H., Gfroerer D.: AIX 5L Workload Manager (WLM). Austin, June 2001.

Czachórski T.: Analitical Queuing Model for Performance Evaluation of Computer Systems and Computer Networks. ProDialog, no. 16, Poznań 2003.

Darmawan D., Kamers C, Pienaar H., Shiu J.: ADC 5L Performance Tools Handbook. Austin, August 2003.

IBM Infocenter, http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/vlr2/index.jsp.

Jastratiew A., Kwiecień A.: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w poszukiwaniu szeregowanych zbiorów wystąpień zadań cyklicznych. XII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Ustroń 2005.

Kirsch C, Sanvido M., Henzinger T.: A programmable microkernel for real-time systems. ACM/Usenix International Conference On Virtual Execution Environments Proceedings of the 1st ACM/USENIX international conference on Virtual execution environments, 2005.

Kwiecień A.: Rozprawa habilitacyjna. Analiza przepływu informacji w komputerowych sieciach przemysłowych.

Matthys C, Cook J., Kimachi T., Ko E., Perez A. E., Schittko E., Vanel L.: Virtualization Engine Platform Version 2 Technical Presentation Guide. IBM ITSO, Poughkeepsie 2006.

Menon A., Santos J., Turner Y., Janakiraman G., Zwaenepoel W.: Diagnosing performance overheads in the xen virtual machine environment. Proceedings of the 1st ACM/USENDC international conference on Virtual execution environments, 2005.

Mlynski M., Toilet N., Barbati G., Matthys C, Chauhan H., Dierberger B., Marchini R., Wittmann H.: Planning, installing and using Virtualization Engine Version 2. IBM ITSO, Poughkeepsie, w recenzji.

Mlynski M., Rumik P.: Badanie użyteczności mechanizmu workload manager systemu ADC 5L do polepszenia wydajności wybranych aplikacji korzystających z bazy MySQL. II Konferencja Bazy Danych, Aplikacje i Systemy, WKŁ, Warszawa 2006.

Mlynski M.: Dynamie Resources Allocation in AIX 5L, Real Time Systems - Design and Applications. XII Conference of Real-Time Systems. Ustroń 2005.

Mlynski M.: Analysis of Using An AIX Dynamic Resource Allocation Mechanism to Describe a Utility Level of Server in Oracle Data Bases Environment. Studia Informatica, vol. 26, no. 3(64), Gliwice 2005.

Mlynski M.: The analysis of influence of IBM pSeries servers' virtualization mechanism on dynamic resources allocation in AIX 5L. W recenzji.

Open Pegasus:http://www.openpegasus.org.

Tivoli Enterprise Console: http://www-306.ibm.com/software/tivoli/products/enterprise--console/.

Rational: http://www-306.ibm.com/software/rational/.

Standard serwera CIM: http://www.dmtf.org/standard/cim.

Standard serwera CIM: http://www.dmtf.org/standards/wbem.

Standard serwera CIM: http://www.wbemsolutions.com/tutorials/CIM/cim.htm.

Stasiak A., Zieliński Z.: Projektowanie i testownie przykładowych systemów sterowania z wykorzystaniem narzędzi IBM Rational Realtime. XII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Ustroń 2006.

Tuning The Kernel With A Genetic Algorithm: http://kerneltrap.org/node/4493.

Yuting Z., Azer B., Mina G., Ibrahim M., Richard W.: Friendly virtual machines: leveraging a feedback-control model for application adaptation. Proceedings of the 1st ACM/USENDC international conference on Virtual execution environments, 2005.

Węgrzyn S.: Informatics as Specific Domain on Motion and Processing of Information. ProDialog, no. 16, Poznań 2003.

Węglarz J.: Resource Management in Grids. ProDialog, no. 16, Poznań 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2006_v27.n3.567