Packaging digital resources for long-term archiving

Krzysztof Pater, Tomasz Traczyk

Abstract


The paper describes a concept of packaging digital resources with their metadata in a safe way suitable for long-term archiving. The requirements and objectives for the package are shown. Presented concept is compared to existing solutions. Finally, further prospects are presented.

Keywords


digital long-term archives; metadata; information packaging; long-term archiving

Full Text:

PDF (Polski)

References


CASPAR – Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval, http://www.casparpreserves.eu/caspar-project.html.

Consultative Committee for Space Data Systems: XML Formatted Data Unit (XFDU) Structure and Construction Rules, Draft Recommended Standard, CCSDS 661.0-B-0 Blue Book, 2008, http://sindbad.gsfc.nasa.gov/xfdu/pdfdocs/xfduspec.pdf.

Consultative Committee for Space Data Systems: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), CCSDS 650.0-B-1 Blue Book, 2002, http://public.ccsds.org/ publications/archive/650x0b1s.pdf.

Dublin Core Metadata Initiative: Dublin Core Metadata Element Set. DCMI Recommendation, 2012, http://dublincore.org/documents/dces/ (patrz też Metadata Terms …/dcmi-terms).

Dunckley M., Ronen S., Henis E. A., Rabinovici-Cohen S., Reshef P., Conway E., Giaretta D.: Using XFDU for CASPAR information packaging. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, Vol. 26, No. 2, 2010, s. 80÷93.

Levinson E.: The MIME Multipart/Related Content-type. RFC-2387, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2387.txt.

Lavoie B., Gartner R.: Technology Watch Report. Preservation Metadata, 2005, http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/88-preservationmetadata-preservation-metadata.

Lou Reich/CSC: XML information Packaging Standards for Archives, Long Term Knowledge Retention Workshop, 2006, http://edge.cs.drexel.edu/LTKR/nistconf.pdf.

Rybiński M.: Zaprojektowanie i wykonanie bazy danych i aplikacji wspierających dokumentowanie zagrożonego detalu architektury w ramach projektu Ginący detal. Praca dyplomowa inżynierska, kierownik pracy T. Traczyk. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa 2009.

Marasek K., Walczak J., Traczyk T., Płoszajski G., Kaźmierski A.: Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego. Studia Informatica, Vol. 30, No. 2B (84), 2009, s. 275÷307.

National Library of New Zealand: Metadata standards framework [electronic resource]: preservation metadata, 2002, http://natlib.govt.nz/records/20714436?search%5Bpath%5D=items&search%5Btext%5D=Metadata+standards+framework.

NISO Press National Information Standards Organization: Understanding Metadata, DPC Technology Watch Series Report 05-01, 2004, http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf.

Płoszajski G. (red.): Standardy techniczne obiektów cyfrowych przy digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008 (w druku). Dostępna także pod adresem http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra-/docmetadata?id=1262.

Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS), http://www.loc.gov/standards/premis/.

The European Space Agency (ESA): Standard Archive Format for Europe (SAFE), 2011, http://earth.esa.int/SAFE/.

The OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata: Preservation Metadata and the OAIS Information Model. A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects, 2002, www.oclc.org/research/pmwg/pm_framework.pdf.

The OpenOffice.org XML Project team: XML Packages, http://www.openoffice.org/xml/package.html.

UTA: Archival Information Package (AIP) Design Study, Identification Number: LCDAVRS-07, 2001, http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/AIP-Study_v19.pdf.

World Wide Web Consortium (W3C): Report on XML Packaging. 1999, http://www.w3.org/1999/07/xml-pkg234/Overview.

World Wide Web Consortium (W3C): OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition). W3C Recommendation, 2012, http://www.w3.org/TR-/2012/ REC-owl2-overview-20121211/.

World Wide Web Consortium (W3C): RDF/XML Syntax Specification (Revised). W3C Recommendation, 2004, http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-syntax-grammar-20040210/.

World Wide Web Consortium (W3C): XML-binary Optimized Packaging. W3C Recommendation, 2005, http://www.w3.org/TR/2005/REC-xop10-20050125/.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2013_v34.n2B.53