Application of ontology to relational database semantics description in context of natural language queries analysis

Małgorzata Bach, Stanisław Kozielski, Michał Świderski

Abstract


The feasibility analysis of ontology incorporation into queries seman¬tic analysis process, where queries to databases are formulated in natural polish langu¬age are contained in this paper. In presented work, the semantics of queries and the database was formalized with use of Description Logic.

Keywords


ontology; description logic; natural language processing; computational linguistic; database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bach M.: Metody konstruowania zadań wyszukiwania w bazach danych w procesie translacji zapytań sformułowanych w języku naturalnym, Rozprawa doktorska, Gliwice 2004.

Strona internetowa konsorcjum W3C (stan na rok 2008): http:/www.w3c.org/.

Baader F. A., McGuiness D. L., Nardi D., Patel-Schneider P. F.: The Description Logic Handbook: Theory, implementation, and applications, Cambridge University Press, 2003.

OWL Web Ontology Language Reference, strona internetowa (stan na rok 2008): www.w3.org/TR/owl-ref.

Fabian P., Migas A., Suszczańska N.: Zastosowanie analizy morfologicznej i składniowej w procesie rozpoznawania mowy. Jassem W., Basztura C, Demenko G., Jassem K. (eds): Speech and Language Technology, Vol. 3, Poznań 1999.

Suszczańska N.: Charakteryzacia systemy syntaksycznych grup dla automatycznogo syntaksycznogo analizu tekstiw ukrajinśkoju mowoju, Ukraina 1994.

Suszczańska N., Lubiński M.: POLMORPH, Polish Language Morphological Analysis Tool. 19th IASTED International Conference APPLIED INFORMATICS - AI'2001, Innsbruck (Austria) 2001.

Fillmore C: The case for case, Universals in Linguistic Theory, New York 1968.

Bach M., Gruszka W.: Wykorzystanie gramatyki przypadków w analizie zadań wyszukiwania danych formułowanych w języku naturalnym. Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej "Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, s. 195^-203.

Sabbagh S., An Application of Entity Relationship Models to Natural Language User Interface, Entity-Relationship Approach, Lausanna, Switzerland 1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2A.484