Structure of systems for data exploration for raster images

Magdalena Ładniak, Adam Piórkowski, Mariusz Młynarczuk

Abstract


The following article deals with possibilities for retrieving information from raster images stored in a database. An author’s approach for the possibility of a support system construction for the process of exploration of such data is proposed. The following article describes construction and implementation aspects.

Keywords


data classification; image processing; database; user's function

Full Text:

PDF (Polski)

References


Zakrzewicz M.: Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych. Materiały konferencyjne III Konferencji Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Zakopane 1997.

Świtoński A., Zghidi H.: Wyszukanie wzorców w bazie danych obrazów dwuwymiarowych, [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.): Bazy Danych: Rozwój metod i technologii. WKŁ, Warszawa 2008.

Zaiane O. R.: Resource and knowledge discovery from the Internet and multimedia repositories. Simon Fraser University, British Columbia, Canada 1999.

Młynarczuk M.: Stereologiczny opis skał okruchowych przy użyciu metod analizy obrazu. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, Vol. 27, 2005.

Ruoming J., Agrawal G.: A middleware for developing parallel data mining applications. Proc. SDM’2001: First SIAM International Conference on Data Mining, Chicago, USA 2001.

Stones R., Matthew N.: Bazy danych i MySQL. Helion, Gliwice 2003.

Młynarczuk M.: Możliwości wykorzystania analizy obrazu i morfologii matematycznej do analizy stereologicznej struktur skalnych. Archives of Mining Sciences, Vol. 49, 2004, s. 117÷140.

Młynarczuk M.: Application of Image Analysis and Mathematical Morphology in Petrography. Electrical Review No. 3, 2005, s. 20÷25.

Otsu N.: A Treshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 9, 1, 1979, s. 62÷69.

Stones R, Matthew N.: Bazy danych i PostgresSQL. Helion, Gliwice 2003.

PostgreSql Global Development Group, PostgreSql 9.1.2 Documentation, http://www.postgresql.org/docs/9.1/static.

Oracle Corporation, MySQL 5.0 Reference, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en.

Chuchro M, Piórkowski A.: Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natężenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B (90), Gliwice 2010, s. 347÷358.

Młynarczuk M.: Some Remarks on the Application of Image Analysis and Image Processing for the Description of the Geometrical Structures of Rock. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 33, 1999, s. 107÷116.

Wierzbicki M., Młynarczuk M.: Structural aspects of gas and dolomite outburst in Rudna copper mine, Poland. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, Vol. 57, 2012, s. 113÷118.

Młynarczuk M.: Description and classification of rock surfaces by means of laser profilometry and mathematical morphology. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 47, Issue 1, 2010, s. 138÷149.

Lay B. J.: Image processing software – multiple solutions for a single problem. Proceedings of the 9th European Congress on Stereology and Image Analysis., Zakopane 2005, s. 55÷70.

Matheron G.: Random Sets and Integral Geometry. Wiley, New York 1975.

Serra J.: Image Analysis and Mathematical Morphology. Academic Press, New York 1982.

Serra J., Młynarczuk M.: Morphological merging of multidimensional data. Proc. Sixth. Intern. Conf. Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT 2000. Cracow 2000, s. 385÷390.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2013_v34.n2B.46