A construction of multidimensional geological database

Adam Piórkowski, Tomasz Gajda

Abstract


A construction of multidimensional geological database is described in this article. Data warehouse is created using databases for outcrops and database for geo¬dynamic threats. The fact and dimension tables has been chosen. The schemas of loading are proposed. The construction is created for IBM DataStage and Talend Open Studio environments.

Keywords


data warehouse; multidimensional database; geological database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gajda G., Piórkowski A.: Możliwości konstrukcji hurtowni danych geologicznych. Bazy danych - rozwój metod i technologii - bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.]. WKŁ, Warszawa 2008.

Kotlarczyk J., Krawczyk A., Leśniak T., Słomka T.: Geologiczna baza danych GeoKarpaty dla polskich Karpat fliszowych. Wydawnictwo własne WGGiOS AGH, Kraków 1997.

Onderka Z., Piórkowski A.: Projekt i implementacja geologicznej bazy danych w sieci Internet. W: Nowe technologie sieci komputerowych - praca zbiorowa. WKŁ, Warszawa 2006.

Malec O., Kyc M., Piórkowski A.: Internetowa baza danych odsłonięć GeoKarpaty II. Materiały kongresowe Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008.

Gajda G., Piórkowski A.: Konstrukcja rozproszonej bazy danych dla danych odsłonięć geologicznych w Karpatach. Materiały kongresowe Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008.

Valenta M., Siwik L.: Geo-zagrożenia - komputerowy system ewidencji zagrożeń geodynamicznych w Polsce. Bazy danych - struktury, algorytmy, metody - wybrane technologie i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.]. WKŁ, Warszawa 2006.

IBM InfoSphere DataStage. http://www.ibm.com/software/data/integration/datastage/.

Talend: First provider of Open Source ETL and Data Integration Software. http://www.talend.com/.

Stepaniuk J.: Rough - Granular Computing in Knowledge Discovery and Data Mining. Springer-Verlag, Berlin 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2B.456