The data model of production flow and quality control system

Maria Piłacińska, Konrad Leśniak, Agnieszka Kujawińska, Krzysztof Żywicki

Abstract


In the paper the idea of the system of production flow and quality control and its data model is presented. There are distinguished the functional moduls of preparing technological processes’ variants, of production scheduling, and of quality control. The solution is dedicated to the enterprises characterized by a make-to-order production approach, which have to react flexibly to changing production conditions and the backlog of orders.

Keywords


data model; control system; production flow; quality; quality control; production scheduling

Full Text:

PDF (Polski)

References


Feld M.: Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn. PWN, Warszawa 2000.

Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem, t. 3, WNT, Warszawa 1994.

Szadkowski J.: Projektowanie operacji wielonarzędziowych - złożone modele sieciowe pracy narzędzi. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń, 1984, nr 4.

Wieczorowski K., Pająk E.: Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach. PWN, Warszawa 1982.

Żywicki K., Zastosowanie metody powierzchni elementarnych do wariantowania operacji technologicznych. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2008.

Naylor J., Nairn B., Berry M.: Leagility, Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. Int. J. Production Economics, 1999, nr 62, s. 107-118.

Berliński A., Honczarenko J.: Harmonogramowanie zadań produkcyjnych w ESW metodami programowania dyskretnego. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, 2000, nr 41.

Buchalski Z.: Heurystyczny algorytm szeregowania zadań w systemach produkcyjnych z maszynami równoległymi w warunkach ograniczeń zasobowych. VI Konferencja Kompurerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2004, WNT, Warszawa 2004.

Grabowski J., Wodecki M.: Nowe elementy algorytmu symulowanego wyżarzania dla problemu przepływowego. VI Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2004, WNT, Warszawa 2004.

Knosala R.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.

Makuchowski M: Symulowane wyżarzanie w problemie gniazdowym z operacjami wielomaszynowymi nierównocześnie wykorzystującymi maszyny. VI Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2004, WNT, Warszawa 2004.

Tanga H., Wong T.: Reactive multi-agent system for assembly cell control, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2005, nr 21, s. 87-98.

Kujawińska A., Żywicki K, Hamrol A., Pająk E.: System sterowania przepływem i jakością produkcji. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2008, Vol. 28, No. 2, s. 95-106.

Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.

Juran J.M., Blanton Godfrey A.: Juran's Quality Handbook. McGraw-Hill, 2000.

Figueira J., Greco S., Ehrgott M.: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the art surveys, rozdział 13: Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Decision Rule Approach. Springer, 2005.

Hamrol A., Kujawińska A., Piłacińska M., Rogalewicz M.: The new method of process quality evaluation, 11th International QMOD Conference, Quality Management and Organizational Development Attaining Sustainability From Organizational Excellence to Sustainable Excellence, 20-22 August 2008, Helsingborg, Szwecja, http://www.ep.liu.se/ecp/033/036/.

Kurbel K: Produktionsplannung und -steuerung. Methodische Grundlagen von PPS-Sys-temen und Erweiterungen, Oldenbourg Verlag, Miinchen 2003.

Barker R.: CASE*MetodSM. Modelowanie związków encji. WNT, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2B.451