Practical aspects of enterprise resource control theory

Mirosław Zaborowski

Abstract


Basic concepts of the Enterprise Resource Control theory (ERC) have been presented in the paper. The ERC theory is a description of a general reference model, which may be applied to design integrated planning and control systems for enterprises. The Organizational Information-Transition Nets (OITN) are a metamodel for ERC systems. The OITN structure imitates the CPN structure. The information structure in OITN places is like data structure in relational databases.

Keywords


reference models; database; Petri nets; resource control; ERC

Full Text:

PDF (Polski)

References


Addison G.: Overview of ISA-S95 / IEC 62264. Enterprise/Control System Integration. www.houstonisa.org/S95_Committee_2005.ppt.

ANSI/ISA-95: Enterprise-Control System Integration. Part 1,2,3,5. 2000-2007.

ARIS Method. Dokumentacja ARIS 6 Collaborative Suite. Wyd. IDS Scheer, Saarbrucken 2003.

Beynon-Davis P.: Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 2004.

Jacobson R., Misner S.: SQL Server 2005, Analysis Services. Edycja polska Microsoft Press, Warszawa 2006.

Jensen K.: Coloured Petri Nets. Springer-Verlag. Berlin 1997.

Kasprzak T. (red.): Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Difin. Warszawa 2005.

Landvater D.V., Gray CD.: MRP II Standard System, Oliver Wight Publications, 1989.

Mesarovic M.D., Macko D., Takahara Y.: Theory of hierarchical multilevel systems. Academic Press. New York 1970.

Wrycza St., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice 2005.

Zaborowski M.: Reguły stosowania sieci Petriego do modelowania systemów zarządzania. Rozdział 1.4 w A. Kwiecień, K. Wódz (red.) "Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu", WKŁ 2005, s. 3-40.

Zaborowski M.: Sterowanie nadążne zasobami przedsiębiorstwa Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2008, stron 347.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2B.450