Open standards in public sector computer systems integration

Kazimierz Frączkowski, Artur Wilczek

Abstract


Popularization of open data exchange standards between computer systems promises many benefits and likewise standards popularization may increase quality of computer systems. Applications of open standards should not rely only on publishing data and general communication rules description. Clear change governance process applied where it goes about standards and communication protocols is essential for reaching profits, which are expected.

Keywords


informatics system; system integration; open standards

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cerri D., Fuggetta A.: Controversy Corner: Open standards, open formats, and open source. J. Syst. Softw. 80, 2007.

Frączkowski K. : Bazy danych w e-zdrowiu i telemedycynie - standardy informatyczne w regulacji UE. W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Praca zbiorowa pod red. S. Kozielskiego (i in.), t. 2. Wybrane technologie i zastosowania. WKŁ Warszawa, 2006.

Fuggetta A.: Controversy corner: open source software-an evaluation. J. Syst. Softw. 66, 2003.

IDABC, The European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services', (http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761), 2004.

Krechmer K.: Open Standards Requirements, The International Journal of IT Standards and Standardization Research, Vol. 4, No. 1,2008.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801).

Sun Microsystems, 2004, JCP 2: Process document, The formal prodecures for using the Java Specifications development process (www.jcp.org/en/procesures/jcp2).

Zarządzenie Nr 4/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I faza) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II faza).

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65, Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817).

Internet Society Poland, Otwarte Standardy, http://www.isoc.org.pl/taxonomy/term/42/all?page=1

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów, http://www.standardy.org/node/66.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2B.449