BI modules in ERP systems

Piotr Adamczewski

Abstract


This paper discusses how to deploy BI-modules in ERP concurrently in the framework of enterprise information systems, with a discussion of the interaction of BI and ERP systems in systems perspectives.

Keywords


BI; CRM; ERP; e-business; business intelligence

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adamczewski P.: Systemy ERP w architekturze korporacyjnej systemu zarządzania wiedzą. Zeszyty Naukowe nr 22, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2009, s. 85-97.

Adamczewski P.: Rozszerzenia funkcjonalności systemów ERP jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w]: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. Ewa Ziemba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 13-23.

Adamczewski P.: ICT in enterprise architecture of e-companies in light of studies on the sector of SME in Wielkopolska, [w]: AITM'2008, Research Papers, Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2009 (in print).

Adamczewski P.: Technologie ICT w rozwoju ekosystemu informatycznego sektora MSP na przykładzie województwa wielkopolskiego, [w]: Informatyka dla przyszłości. Red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 161-173.

Adamczewski P.: Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II. [w]: Bazy danych. Nowe technologie. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, rozdz. 29, s. 301-309.

Aydin M. N., Bakker M. E.: Analyzing IT maintenance outsourcing decision from a knowledge management perspective. Information Systems Frontiers, Vol. 10, Boston 2008.

Dudycz H.: Analysis of information systems in Polish companies and the realization of the business intelligence concept, [w]: AITM'2007, Research Papers, No. 8 (1208), Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wroclaw 2008, s. 40-49.

Hakkinen L., Hilmola O.: Life after ERP Implementation. Journal of Enterprise Information Management, Vol. 21, Bradford 2008.

Materiały firmowe Oracle, Warszawa 2008.

The Global Information Technology Report 2006-2007. World Economic Forum, Palgrave Macmillan, Boston 2007.

Wang E., Lin C, Jiang J., Klein G.: Improving ERP fit to organizational process through knowledge transfer. International Journal of Information Management. Vol. 27, Kidlington 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2B.446