The position of databases and knowledge bases in decision support system

Izabela Rojek

Abstract


The position of databases and knowledge bases in decision support system was presented in article. The working algorithm of DSS system was submitted too. The DSS system using database, the methods base, the models base and knowledge base supports decision making process. The system aided selection tools to manufacturing operations was introduced practically.

Keywords


database; knowledge base; decision support

Full Text:

PDF (Polski)

References


Zieliński J.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.

Larose D. T.: Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. PWN, Warszawa 2006.

Stefanowski J.: Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.

Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2000.

Weiss Z.: Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.

Rojek I.: Bazy danych i bazy wiedzy w zarządzaniu wiedzą technologiczną przedsiębiorstwa. Bazy Danych - Modele, Technologie, Narzędzia, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, s. 257-264.

Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 2004.

Rojek L: Projektowanie systemu informatycznego zarządzania miejską siecią wodociągową. Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk, seria Badania Systemowe - Inżynieria Środowiska, t. 57, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2B.445