Efficiency analysis of servlet technology in selected database operations

Tomasz Danek, Adam Piórkowski, Arkadiusz Gabiga

Abstract


This article focuses on servlet technology as a main technology for university server which role is to collect and serve geological data acquired by students.  The web application was tested for photos 10KB, 100KB, 1000KB and 10000KB on two operating systems (Windows and Linux) using MySQL and PostgreSQL.

Keywords


servlet; server; thin client; PostgreSQL; MySQL

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kotlarczyk J., Krawczyk A., Leśniak T., Słomka T.: Geologiczna baza danych GeoKarpaty dla polskich Karpat fliszowych. Wydawnictwo własne WGGiOS AGH, Kraków 1997.

Malec O., Kyc M., Piórkowski A.: Internetowa baza danych odsłonięć GeoKarpaty II. Materiały kongresowe Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008.

Gajda G, Piórkowski A.: Możliwości konstrukcji hurtowni danych geologicznych. Bazy danych - rozwój metod i technologii - bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. WKŁ, Warszawa 2008.

Java Servlet Technology - @: http://java.sun.com/products/servlet/.

MySQL : The world's most popular open source database - @: http://www.mysql.com/.

PostgreSQL: The world's most advanced open source database - @: http://www.postgre-sql.org/.

JMeter - Apache JMeter - @: http://jakarta.apache.org/jmeter/.

WebLOAD - Open Source Load Testing - @: http://www.webload.org/.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2009_v30.n2B.444