Natural language in databases systems

Jan Jagielski, Piotr Wnęk

Abstract


This paper describes a problem of transformation from natural language queries into equivalent queries in databases. It discusses the problem of extracting information about the data model in database and provides a system responsible for extraction of such information. Authors also point out remaining problems to be solved in the future.

Keywords


matrix search engine; database; queries in natural language

Full Text:

PDF (Polski)

References


Jagielski J., Wnęk P.: Ewolucja realizacji zapytań w systemach akwizycji wiedzy. Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok XLX, No. 177B, Gdynia 2009, s. 109-117.

Vetulani Z.: Komunikacja człowieka z maszyną. Komputerowe modelowanie kompetencji językowej. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.

Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Bazy danych. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Zadrożny S.: Zapytania nieprecyzyjne i lingwistyczne podsumowania baz danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.

Myszkorowski K., Zadrożny S., Szczepaniak S. P.: Klasyczne i rozmyte bazy danych. Modele, zapytania i podsumowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008.

Myszkorowski K.: Związki wieloargumentowe w rozmytych bazach danych. Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody: Architektura, metody formalne i eksploracja danych, Vol. 1, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006, s. 117-126.

Mazur Ł.: Systemy konwersacyjne. Software Developer's Journal, 07/2008.

Jagielski J., Wnęk P.: Odwzorowanie zapytań w języku naturalnym w język zapytań do baz danych. Conference Archives PTETiS, Vol. 26, Gliwice 2009, s. 241-246.

Meng F., Chu W. W.: Database Query Formation Natural Language using Semantic Modeling and Statistical Keyword Meaning Disambiguation. Technical Report 990003, UCLA CS Dept., 16,1999.

Home Page of the Loebner prize, http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html, 06.12.2009.

AIML - The Artifical Inteligence Markup Language, http://www.alicebot.org/aiml.html, 06.12.2009.

Eckel B.: Thinking in JAVA. Edycja polska, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

RunRev, http://www.runrev.com/, 07.12.2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2010_v31.n2B.411