Possibilities of the register of real estates prices and values restrictions overcoming applying GIS tools

Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Piotr Parzych

Abstract


The Register of Prices and Values for Real Estates (RCiWN) is one of the components of the cadastral database. It provides the essential source of information for real estate characteristics. However, in order to be able to fully use it, it is necessary to solve several problems with its content and accessibility.

Keywords


geostatistics; cartographical presentation; standard for cadastral data exchange; geographical information system; real estate appraisal

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cichociński P., Parzych P.: System informacji geograficznej jako niezbędny element powszechnej taksacji nieruchomości. Geodezja, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo' Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, Vol. 12, No. 2/1, s. 139-145.

Cichociński P.: Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2007, Vol. 15, No. 3-4, s. 155-166.

ArcDoc Version 9.0. Environmental Systems Research Institute, Redlands 2004.

Instrukcja Techniczna G-5. Ewidencja gruntów i budynków. GUGiK, Warszawa 2003.

Namysłowska-Wilczyńska B.: Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. z 2 maja 2001.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207 z 2004, poz. 2112).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksa-cji nieruchomości (Dz.U. 2005 nr 131, poz. 1092).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 115 z 1997, poz. 741, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989, poz. 163, z późniejszymi zmianami).
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2010_v31.n2B.407