Expert systems application to the computer supporting of advisory-decision process

Zbigniew Buchalski

Abstract


This article presents certain concept of expert system, called ENERGEX, which supports advisory decision process in thermal energy distribution company. Fundamental establishments of system’s construction and functional description of that system is presented. Knowledge gathered in system’s knowledge base is formed as rules and facts. This paper presents knowledge base structure, knowledge acquisition process and course of reasoning process.

Keywords


expert system; knowledge bases; decision supporting systems

Full Text:

PDF (Polski)

References


Buchalski Z.: Computer Advisory-Decision System for the Logistics Services Support, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18, No.3B, 2009, s. 53-57.

Buchalski Z.: Knowledge Management of Expert System Based on the Symbolic Rtpre sentation of Natural Language Sentences. W: Information Systems Architecture and Technology, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska (eds.), Oficyn i W1 dawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s.75-85.

Buchalski Z.: Zarządzanie wiedzą w podejmowaniu decyzji przy wykorzystaniu systemu ekspertowego. W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody, Wydawnictwo WKiŁ. Warszawa 2006, s. 471-478.

Chromiec J., Strzemieczna E.: Sztuczna inteligencja. Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.

Niederliński A.: Regułowo-modelowe systemy ekspertowe. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2006.

Owoc M.: Elementy systemów ekspertowych, cz.l: Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Stefanowicz B.: Systemy eksperckie. Przewodnik. PWN, Warszawa 2003.

Twardowski Z.: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2010_v31.n2B.404