Object system = object database + object application

Jarosław Koszela, Piotr Kędzierski, Miłosz Góralczyk, Marcin Karpiński, Paulina Brzozowska, Łukasz Jesionek, Emil Wróbel

Abstract


This article presents main ideas and implemented elements of distributed object-oriented database system (DOOD). Military University of Technology researches on unification of project and development of object systems with dedicated programming language is based on DOOD system.  Provided language, that supports both imperative and declarative features, allows automatic distribution of tasks, mainly because of implemented static and dynamic cost counting algorithms. This article also introduces some key elements like indexes, management console, language analysis, query planner or execution.

Keywords


database system; distribute data; distributed computing; object database; object query language

Full Text:

PDF (Polski)

References


Subieta, K.: Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2004.

Lausen G., Vossen G.: Obiektowe bazy danych Modele danych i języki. Warszawa 2000.

Góralczyk M.: Projekt oprogramowania zarządzającego obiektową bazą danych. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.

Karpiński M.: Projekt mechanizmu replikacji i synchronizacji elementów obiektowej bazy danych. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.

Brzozowska P.: Projekt analizatora syntaktycznego i semantycznego obiektowego języka zapytań. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.

Jesionek Ł.: Projekt generatora planów wykonania zapytania. Praca dyplomowa WAT Warszawa 2010.

Wróbel E.: Projekt interfejsu programistycznego dostępu do obiektowej bazy danych Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.

Kędzierski G.: Projekt indeksów w obiektowej bazie danych. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2010_v31.n2B.398