Productivity and nesting join the schemes and standarized and denormalized

Łukasz Jajeśnica, Adam Piórkowski

Abstract


This article provides a reflection on the performance aspects of database normalization schemas. It resents the idea of the construction of large databases and warehouses on standardized forms (snowflake schema) and denormalized (star schema). Dimension was chosen as an example of geological time, indispensable in the construction of geological database. This dimension creates a hierarchy of chronostratigraphy units. Experiments were carried out to check the performance of the joints and nesting correlated to the database management system MySQL and PostgreSQL.

Keywords


normal form; normalization; star schema; snowflake schema; chronostratigraphy; join; correlated nesting

Full Text:

PDF (Polski)

References


Codd, E. F.: Further Normalization of the Data Base Relational Model. IBM Research Report, San Jose, California RJ909, 1971.

Codd, E. F.: Recent Investigations into Relational Data Base Systems. IBM Research Report RJ13 85, 1974.

Fagin R.: Multivalued Dependencies and a New Normal Form for Relational Databases. ACM Transactions on Database Systems Vol. 2(1), 1977, s. 267.

Fagin R.: A Normal Form for Relational Databases That Is Based on Domains and Keys. Communications of the ACM Vol. 6, 1981, s. 387-415.

Gorawski M.: Ocena efektywności architektur OLAP. Problemy i metody inżynierii oprogramowania. Red. Z. Huzar, Z. Mazur. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, s. 233-250.

Waksmundzki B.: Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

Stanley S. M.: Historia Ziemi. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2008.

Kotlarczyk J., Krawczyk A., Leśniak T., Słomka T.: Geologiczna baza danych GeoKarpaty dla polskich Karpat fliszowych. Wydawnictwo własne WGGiOŚ AGH, Kraków 1997.

Piórkowski A., Gajda G.: Konstrukcja wielowymiarowej bazy danych geologicznych. ZN Pol. ŚL. Studia Informatica Vol. 30, No. 2B, Gliwice 2009, s. 179-190.

Onderka Z., Piórkowski A. : Projekt i implementacja geologicznej bazy danych w sieci Internet. Nowe technologie sieci komputerowych - praca zbiorowa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.

Valenta M., Siwik L.: Geo-zagrożenia - komputerowy system ewidencji zagrożeń geodynamicznych w Polsce. Bazy danych - struktury, algorytmy, metody - wybrane technologie i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.

Gajda G., Piórkowski A.: Możliwości konstrukcji hurtowni danych geologicznych. Bazy danych - rozwój metod i technologii - bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.

Malec O., Kyc M., Piórkowski A.: Internetowa baza danych odsłonięć GeoKarpaty II. Materiały kongresowe Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008.

Piórkowski A.: Bazy Danych II - materiały do wykładu.

MySQL 5.4 Reference Manual, www.mysql.com
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2010_v31.n2A.382