Internal representation of S-modular knowledge base in RKaSeA system

Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka

Abstract


This article presents a novel method of internal knowledge representation. The method has been exploited in newly created RKASEA system and is a practical implementation of the recently published concept of s-modular knowledge bases. The method is also a development of earlier idea of knowledge cartography.

Keywords


knowledge bases; description logics; Semantic Web; inference system; knowledge; terminology; terminological queries

Full Text:

PDF (Polski)

References


Goczyła K., Waloszek W., Zawadzka T., Zawadzki M.: The Knowledge Cartography - a New Approach to Reasoning over Description Logics Ontologies. W: SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science, red. J. Wiedermann, J. Stuller, G. Tel, J. Pokorny, M. Bielikova, Berlin Heilderberg, Springer-Verlag, 2006 (LNCS 3831), s. 293-302.

Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W.: Hierarchiczny podział przestrzeni ontologii na konteksty. Bazy danych. Nowe technologie, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., WKŁ, 2007, s. 247-260.

Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W.: Algebra konglomeratów jako narzędzie opisu problemów przetwarzania ontologii, Studia Informatica, Vol. 30, No. 2A, 20, 2009, s. 141-156.

Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W.: Algebra of ontology modules for semantic agents. ICCCI 2009, Wrocław, Polska, Springer-Verlag 2009, s. 492-503.

Codd E.F.: Relational Completeness of Data Base Sublanguages. Database Systems, 1979, t. 6, s. 65-98.

Baader F.A., McGuiness D.L., Nardi D., Patel-Schneider P.F. (red.): The Description Logic Handbook: Theory, implementation, and applications. Cambridge University Press, 2003.

Konev B., Lutz C., Walther D., Wolter F.: Formal Properties of Modularisation. Modular Ontologies: Concepts, Theories and Techniques for Knowledge Modularization, red. Parent C., Spaccapietra S., Stuckenschmidt H., Springer, 2009.

Henkin L., Monk J.D., Tarski A.: Cylindric Algebras pt. 1, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, Vol. 64, North-Holland, Amsterdam, 1971.

Goczyła K., Piotrowski P., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T.: Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy (praca zgłoszona do publikacji).

Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W.: Wnioskowanie z dziedzin konkretnych w podejściu kartograficznym. Bazy danych. Nowe technologie: Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., WKŁ, 2007, s. 261-272.

Waloszek W.: Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej. Praca doktorska, Gdańsk, 2008.

Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T.: Wnioskowanie z różnych źródeł osobników w systemie RKaSeA (praca zgłoszona do publikacji).

Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T.: Ideologiczny i praktyczny model metaontologii (praca zgłoszona do publikacji).
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2010_v31.n2A.357