Information kinds in systems of enterprise process

Mirosław Zaborowski

Abstract


The framework Enterprise Process Control (EPC II) system is a system with a relational database. Those of its tables which are not subclasses of other tables have been named “information kinds”. The list of all key attributes of information kinds as well as the list of combinations of all information kinds with their key attributes have been presented in the paper. According to the thesis of universality of the framework EPC II system for each table of each real integrated management system there is a 1 to 1 association with one of information kinds belonging to this list.

Keywords


system modeling; enterprise integration; control integration; reference model; relational database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Beynon-Davis P.: Systemy baz danych. WNT, Warszawa 2003.

Buchwald P.: Mechanizmy integracji danych i logiki biznesowej w kooperacyjnych systemach sterowania procesami przedsiębiorstwa, [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 210-221.

Davis R., Brabander E.: ARIS Design Platform. Getting Started with BPM. Springer-Verlag, Berlin 2007.

Jensen K.: Coloured Petri Nets. Springer-Verlag, Berlin 1997.

Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice 2005.

Zaborowski M.: Sterowanie nadążne zasobami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2008.

Zaborowski M.: Outline of the Enterprise Resource Control Systems Architecture. Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 64, Springer-Verlag, Berlin 2009, s. 131-140.

Zaborowski M.: Parametry systemów, czynności i zasobów w szkieletowym systemie sterowania procesami przedsiębiorstwa. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B (90), Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. s. 215-227.

Zaborowski M.: The EPC theory. Basic Notions of Enterprise Process Control. Management and Production Engineering Review, Vol. 1, No. 3, September 2010, s. 75-96, http://www.review.univtech.eu/images/archiwum/nr3/8-zaborowski.pdf.

Zaborowski M.: The EPC theory. Couplings between Transitions in Enterprise Process Control Systems, Management and Production Engineering Review, Vol. 1, No. 4, December 2010, s. 77-92, http://www.review.univtech.eu/images/archiwum/nr4/9-zaborowski.pdf.

Zaborowski M.: Ogólny opis i zakres zastosowań szkieletowego systemu EPC. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 582-594.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n2B.336