Construction of database and base knowledge for manufacturing companies in the glass industry

Monika Piróg-Mazur, Galina Setlak

Abstract


In the paper there has been presented database and base knowledge which are an integral part of the Intelligent Decision Support System, created for the needs of manufacturing companies in the glass industry. Both modules will be used in the decision system to serve the classification of defects in the product (here presented – glass containers, bottles, jars) and the selection of appropriate method (most preferred) way to eliminate them.

Keywords


intelligent decision support systems; database; knowledge base; technological process

Full Text:

PDF (Polski)

References


Buchalski Z.: Akwizycja wiedzy w systemie ekspertowym wspomagającym podejmowanie decyzji, [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red): Bazy danych: Modele, Technologie, Narzędzia. WKŁ, Warszawa 2005.

Piróg-Mazur M.: Przykład postaci systemu doradczego do zastosowania w przemyśle szklarskim, [w:] Jastriebow A. i in. (red.): Technologie informatyczne i ich zastosowania. Politechnika Radomska, Radom 2010.

Rojek I.: Wspomaganie procesów podejmowania decyzji i sterowania w systemach o różnej skali złożoności z udziałem metod sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.

Rojek I: Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową. Projekt badawczy nr R11 001 01.

Rojek I.: Baz danych i baza wiedzy dla miejskiego systemu wodno-ściekowego, [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.): Bazy danych: Nowe Technologie. WKŁ, Warszawa 2007.

Paszek A.: Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Część I: Metodyka. Zarządzanie przedsiębiorstwem, nr 2, 2009.

Pondel M.: Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Wrocław 2003.

Piróg-Mazur M., Setlak G.: Conceptual model of decision support system in a manufacturing enterprise. 2nd International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems, INFOS 2010, Rzeszów - Krynica 2010.

Weiss Z.: Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2002.

Związek Pracodawców Polskie Szkła, Szkło materiałem przyszłości. Materiał prasowy, Warszawa, 10 listopada 2005.

Źródło: Stowarzyszenie forum opakowań szklanych, 2010.

Zieliński J.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n2B.326