Adaptation of a data warehouse to variable information demand of enterprises

Bożena Śmiałkowska

Abstract


In order that data warehouses can accomplish their role in integrated management support computer systems, they must reproduce the state of a company at any point in time and take into account an evolutionary character of a company and its environment, time-variable needs of their users. To reproduce on-line the state of the company, its environment and needs of the data warehouse’s users, it is to extend the function in the data warehouse and make it possible to carry out systematically the measurement as well as to evaluate how the data warehouse is conformed to the needs of its users, to the company, and how the company is conformed to its environment. Owing to that it will be possible to conform iteratively the data warehouse to new company’s states, its environment and new needs of the data warehouse’s users (decision-makers). A concept of such method is presented in this article.

Keywords


data warehouse; information needs; evaluation data schema

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bębel B., Morzy M., Królikowski Z., Wrembel R.: Konstruowanie hurtowni danych i projektowanie ich schematów logicznych, [w:] Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, (red.): Abramowicz W., Nowicki A., Owoc M., Poznań 2003.

Inmon W.H.: Building the Data Warehouse, Second Edition, Wiley & Sons, New York 2005.

Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P.: Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.

Konieczny J.: Inżynieria systemów działania. WNT, Warszawa 1983.

Lujan-Mora S., Trujillo J., Song I: Multidimensional Modeling with UML Package Diagrams. Conceptual Modeling - ER 2002, LNCS, Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 2503, s. 199-213.

Śmiałkowska B.: Enterprise’s identification modeling for integrated control. Międzynarodowa konferencja „Cybernetyka’85”, Warszawa 1985.

Śmiałkowska B.: Metoda projektowania hurtowni danych dla potrzeb adaptacyjnego wspomagania zarządzania strategią firmy. Materiały VIII konferencji „KWS’2003”, Ciechocinek 2003, s. 127-136.

Śmiałkowska B.: Metoda dopasowania hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 89-93.

Wrembel R.: Management of schema and data evaluation in multiversion data warehouse. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. Rozprawy, nr 411, Poznań 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n2B.322