MiSS Framework based user interface development

Sebastian Iwaszenko, Józef Kabiesz, Marcin Michalak

Abstract


This article describes a framework for window applications built from modules that communicate each other. With this framework the communication within the application and between application is possible. The description of used mechanisms and application development is also the part of the article. It ends with the example of the window application created on the basis of the MiSS Framework.

Keywords


framework; user interface; database application; modular application

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bohosiewicz M., Jakubów A., Szarafiński M., Wasilewski S., Wojtas P.: Przegląd systemów monitorowania zagrożeń gazowych w polskich kopalniach. WUG: bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, nr 10 (122), 2004.

Coad P., Yourdon E.: Analiza obiektowa. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1994.

Iwaszenko S., Sikora M., Michalak M., Długosz J.: Koncepcja systemu wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górniczymi. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, nr 4/2/2009, Katowice 2009, s. 83-92.

Kabiesz J.: Charakterystyka skojarzonych zagrożeń górniczych w aspekcie ich oceny oraz doboru metod prewencji. Prace Naukowe GIG. Studia - Rozprawy - Monografie, nr 849, 2002.

Krzystanek Z., Dylong A., Wojtas P.: Monitorowanie środowiska w kopalni - system SMP-NT. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9 (404), 2004.

Sikora M.: System wspomagania pracy stacji geofizycznej - Hestia. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 12/395, Katowice 2003.

Sikora M., Krzykawski D.: Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy wydzielania się dwutlenku węgła w stacjach odwadniania kopalń węgla kamiennego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 6/413, Katowice 2005.

Zasady i zakres stosowania kompleksowej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Główny Instytut Górnictwa, Seria Instrukcje, nr 1, Katowice 1996.

https://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/552017/visual-inheritance-of-a-toolstrip.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n2B.317