Construction of spatial data ETL process

Joanna Kisielewicz, Adam Piórkowski, Stanisława Porzycka

Abstract


Steadily increasing use of spatial databases in modern information systems is associated with processing large amounts of data. Another problem is the multitude of formats for such kind of data. In this context it is worthwhile to draw attention to a dedicated data warehouse domain. This article describes an example of the problem of combining and processing data from different sources. Talend Open Studio and GeoKettle are selected as public domain solutions.

Keywords


spatial data; spatial databases; spatial data warehouse; ETL process

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cichociński P., Dębińska E.: Baza danych przestrzennych wspomagająca samorządy lokalne w prowadzeniu polityki rozwoju przedsiębiorczości. ZN Pol. Śl., s. Informatyka, Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B, Gliwice 2010, s. 371-380.

Lenart A.: Zastosowanie GIS w systemach ERP, [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.): Bazy Danych: Rozwój metod i technologii. WKiŁ, Warszawa 2008.

Gorawski M.. Płuciennik E.: Analiza danych w systemie telemetrycznych hurtowni danych z wykorzystaniem rozszerzeń SQL/Oracle 10g, [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.): Bazy Danych: Modele, Technologie, Narzędzia. WKiŁ, Warszawa 2005.

SpatiaLite Home Page, http://www.gaia-gis.it/spatialite/.

PostGIS Home Page, http://postgis.refractions.net/.

MySQL Spatial, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/spatial-extensions.html.

Piórkowski A.: Mysql Spatial and Postgis - Implementations of Spatial Data Standards. EJPAU 14(1), Vol. 14, No. 03, 2011.

OGC - The Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org/.

Piórkowski A., Gajda G.: Konstrukcja wielowymiarowej bazy danych geologicznych. ZN Pol. Śl., s. Informatyka, Studia Informatica, Vol. 30, No. 2B, Gliwice 2009, s. 179-190.

Gajda G., Piórkowski A.: Możliwości konstrukcji hurtowni danych geologicznych, [w:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.): Bazy Danych: Rozwój metod i technologii. WKiŁ, Warszawa 2008.

Talend Home Page, http://www.talend.com.

GeoKettle Home Page, http://www.spatialytics.org/projects/geokettle/.

GRASS Tutor Data, http://grass.fbk.eu/download/data6.php.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n2B.299