The role of domain depended meta-knowledgle in controlling the diagnostic process based on naive bayes inference

Marek Valenta, Andrzej Ząbek, Aleksander Mazgaj

Abstract


The article uses an example of a diagnostic system based on a probabilistic knowledge base and Naive Bayes Classifier inference, analyzing mismatch characteristic of the system’s reasoning and an expert’s reasoning to show the solution extending basic knowledge base with specialized, domain-dependent meta-knowledge. The evaluation of the solution is represented by the expert system dedicated to recognition of hypertension.

Keywords


Expert systems; knowledge bases; meta-knowledge; NBC inference; diagnostic process; hypertension

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cichosz T.: Systemy uczące się. WNT, Warszawa 2000.

Gelman A., Carin J. B., Stern H. S., Rubin D. B.: Bayesian Data Analysis. Chapman &HALL/CRC, 2004.

GeNIe: http://genie.sis.pitt.edu/wiki/Support_for_Diagnosis:_Cost_of_Observation .

Januszewicz A., Januszewicz W., Szczepańska-Sadowska E., Sznajderman M. (red.): Nadciśnienie tętnicze. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007.

Kokot F. (red.)Ś Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. PZWL, Warszawa 2007.

Mazgaj A., Ząbek A.Ś Realizacja systemów ekspertowych z probabilistycznymi bazami wiedzy – analiza porównawcza wybranych własności. Praca dyplomowa, Katedra Informatyki AGH w Krakowie, promotor Valenta M., Kraków 2010.

Michalski R. S., Kaufman K. A., Pietrzykowski J., ŚnieGy1ski B., Wojtusiak J.Ś Learning Symbolic User Models for Intrusion Detection: A Method and Initial Results. [in:] Klopotek M.A. et al. (eds.): Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings, Advances in Soft Computing. Springer, 2006.

Szczeklik A. (red.)Ś Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.

Tadeusiewicz R., Wajs W. (red.)Ś Informatyka Medyczna. Wydawnictwo AGH, Kraków 1999.

Valenta M., Zygmunt A.: Probabilistyczna wiedza medyczna i jej wykorzystanie w systemach ekspertowych, [w:] Bubnicki Z., Grzech A. (red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, V Krajowa Konferencja Naukowa, Wrocław 2003.

Valenta M., Zygmunt A.: Process of building the probabilistic knowledge model, (in:) Grabara J. K. (ed.): Selected problems of IT application. WNT, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n2A.278