Executive environment of distributed object database MUTDOD

Jarosław Koszela, Miłosz Góralczyk, Michał Jasiorkowski, Marcin Karpiński, Emil Wróbel, Kamil Adamowski, Joanna Bryzek, Mariusz Budzyn, Michał Małek

Abstract


This paper contains an overall view of main elements of an executive environment of distributed object database MUTDOD (Military University of Technology Distributed Object Database), which is designing at Military University of Technology in Warsaw.

Keywords


environment; distributed object database; MUTDOD

Full Text:

PDF

References


Carey M. J., Dewitt D. J.: Of Objects and Databases: A Decade of Turmoil. http://www.cs.ubc.ca/~rap/teaching/504/2005/readings/objects.pdf, downloaded at 31th January 2011.

Barry D.: ODMG 2.0: A Standard for Object Storage, http://www.inf.puc-rio.br/ /-casanovaINF 1731-BD/Referencias odnig20-storage.pdf. downloaded at 31th January 2011.

Atkinson M., Bancilhon F., DeWitt D., Dittrich K., Maier D., Zdonik S.: The Object- Oriented Database System Manifesto. http://reference.kfupm.edu.sa/content/o/b/the_object_oriented_database_system_mani_85098.pdf, downloaded at 31th January 2011.

Cook W. R„ Rosenberger C.: Native Queries for Persistent Objects. A Design White Paper. http://www.odbms.org/download/010.01%20Cook%20Native%20Queries%20for%20Persistent%200bjects%20August%202005.pdf, downloaded at 31th January 2011.

Catell R. G. G.: The Object Database Standard: ODMG 3.0. Morgan Kaufmann, 2000.

Subieta K: Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004.

Lausen G., Vossen G.: Obiektowe bazy danych Modele danych i języki. Warszawa 2000.

Brzozowska P., Góralczyk M. Jesionek L., Karpiński M., Kędzierski G., Kędzierski P., Koszela J., Wróbel E.: System obiektowy = obiektowa baza danych + obiektowa aplikacja. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B (90), Gliwice 2010.

Góralczyk M.: Projekt oprogramowania zarządzającego obiektową bazą danych. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010

Karpiński M: Projekt mechanizmu replikacji i synchronizacji elementów obiektowej bazy danych. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.

Brzozowska P.: Projekt analizatora syntaktycznego i semantycznego obiektowego języka zapytań. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.

Wróbel E.: Projekt interfejsu programistycznego dostępu do obiektowej bazy danych. Praca dyplomowa WAT, Warszawa 2010.

Connoly T., Begg C.: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Addison-Wesley, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n3B.223