Activities of the Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in the area of assistive technologies

Krzysztof Dobosz, Piotr Brzoza, Przemysław Szmal

Abstract


The review article shows the achievements of employees of the Institute of Informatics in the field of assistive technologies. The article briefly presents the main research projects conducted at the Institute, focused on assisting technology for people with low vision impairment, blind and for people with hearing problems. The currently developed research in this area is also described.

Keywords


assistive technologies; disability; Silesian University of Technology

Full Text:

PDF (Polski)

References


Brzoza P., Gardner J. A., Soiffer N.: Life Cycle of a DAISY Book with Math: From Authoring to Players, Conference Technology and Persons with Disabilities, Los Angeles 2008,

Brzoza P.: Multimedia MathReader for Daisy Books. Computers helping people with special needs. ICCHP 2008. 1lth International conference, Linz, Austria, July 9-11, 2008. Proceedings Springer. Berlin 2008, LNCS Vol. 5105, s. 875-878.

Fabian P., Brzoza P., Winiarczyk R.: Metody reprezentacji informacji strukturalnej w dokumentach multimedialnych, Konferencja Sieci Komputerowe, Zakopane 2006.

Brzoza P., Dobosz K.: Accessibility of math educational materials for visually impaired students, International Conference "Education for Ali", 29.06-01.07.2011 Warszawa.

Brzoza P.: Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni. System DAISY. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.

Spińczyk D., Brzoza P.: Multimedia system for accessible distant education. Information technologies in biomedicine. Springer, Berlin 2008, s. 513-517.

Brzoza P., Spińczyk D.: Multimedia System For Accessible Distant Education. 9th European Conference for the Advancement of Assistive Technology in Europe, San Sebastian 2007.

Brzoza P., Spińczyk D.: E-learning platform for interactive access to multimedia materials in Daisy format. Conference and Workshop on Assistive Technologies for People with Vision and Hearing Impairments, Granada 2007.

Szmal P., Suszczańska N.: Tłumaczenie tekstów na język migowy w systemie TGT-1: zasady i realizacja. Speech and Language Technology 2002, Vol. 6, s. 113-124.

Suszczańska N., Szmal P.: Categorial grammar elements in the Thetos system's parser. 2nd Language & Technology Conference, Poznań 2005, s. 338-342

Suszczańska N., Romaniuk J., Szmal P.: Automatic analysis of elliptic sentences in the Thetos system., Procs. of DIALOR'05: 9th Workshop on the semantics and pragmatics of dialogue (SEMDIAL) 2005, s. 147-150.

Szmal P., N. Suszczańska N.: Using Thetos, text into the sign language translation system for Polish. DIALOR'05: 9th Workshop on the semantics and pragmatics of dialogue (SEMDIAL), Nancy 2005.

Suszczańska N., Romaniuk J., Szmal P.: Elliptic sentences processing in the Thetos translation system. Int. Conf. Speech Analysis, Synthesis and Recognition, Kraków, 20-22.09.2005. Abstract in: Archives of Acoustics, Vol. 30, No. 3, s. 438.

Grund D., Suszczańska N.: Elektroniczny słownik syntaktyczno-generatywny w parserze systemu Thetos. Conf. Procs.: Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine, Szczyrk 2003. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003, s. 58-61.

Szmal P., Kulików S. System Thetos w serwisie tekstów i streszczeń z tłumaczeniem na język migowy. Conf. Procs.: Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine, Szczyrk 2003. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003, s. 118-121.

Zajadacz A. [red.]: Programy SITex i SITur jako narzędzia w przekazywaniu informacji gościom i turystom posługującym się Polskim Językiem Migowym. Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań 2010.

Zajadacz A., Szmal P., Suszczańska N., Grudziński T.: Programy multimedialne SITex i SITur jako udogodnienia w przekazywaniu informacji niesłyszącym kulturowo turystom. [W:] Młynarczyk Z., Zajadacz A.: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII - aspekty społeczne. Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 7. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 107-123.

Grund D., Suszczańska N.: A syntactic-generative digital dictionary in the parser of system THETOS. Workshop "Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine". Szczyrk. Abstract in: Archives of Acoustics, Vol. 28, No. 3, 2003, s. 258.

Suszczańska N., Szmal P., Szczepankowski B.: Koncepcja programu tłumaczenia komputerowego z języka polskiego pisanego na język migowy, Postscriptum, Nr 27-29, 1998-1999, s. 63-72.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n4A.215