Performance scalability of database operations on systems with multi-core processors

Marcin Grzesiak, Aleksander Cianciara, Adam Piórkowski

Abstract


This article presents tests of three popular, public domain, database systems: PostgreSQL, MySQL and Firebird. We are examine the impact on performance of each database the number of cores in the processor. The tests were performed by measuring the execution time of individual DML queries of varying complexity. In addition, the load test was performed by the single query executed multiple times.

Keywords


performance; multiple core processor; public database

Full Text:

PDF (Polski)

References


Aptekorz M., Szostek K., Młynarczuk M.: Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2B (106), Gliwice 2012.

Bach M., Werner A., Duszeńko A.: Dobór struktur danych pod kątem optymalizacji przetwarzania analitycznego. Studia Informatica, Vol. 33, No. 2A (105), Gliwice 2012.

Jajeśnica Ł., Piórkowski A.: Wydajność złączeń i zagnieżdżeń dla schematów znormalizowanych i zdenormalizowanych. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2A (89), Gliwice 2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SMP_-_Symmetric_Multiprocessor_System.svg.

http://www.p2d2.cz/files/p2d2-parquery.pdf.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/index.html (MySQL 5.5 Reference Manual).

http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/index.html.

http://www.firebirdsql.org/en/reference-manuals/.

Smith G.: Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0. Helion, Gliwice 2011.

http://www.slideshare.net/tomneko/firebird25-benchmarksenglish20091031.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2013_v34.n2A.21