Decision support system in a restructured company

Łukasz Paśko

Abstract


This paper describes decision support system created for facilitating of the strategic and economic analysis in manufacturing companies that begin restructuring process. The system was integrated with the relational database. Moreover, it connects expert systems and artificial neural networks. The paper focuses on describing the concept of the system and the functionalities used to carry out the strategic and economic analysis. Furthermore, the article draws attention to the advantages of connection the decision support system with the relational database. Implementation of the system was made using Aitech DSS 4.5 and Aitech SPHINX 4.5. Software used to create database files was DBF Explorer.

Keywords


decision support system; relational database; expert system; restructuring

Full Text:

PDF (Polski)

References


Durlik I.: Inżynieria zarządzania, cz.II. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. PLACET, Warszawa 2005.

Durlik I.: Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. PLACET, Warszawa 1998.

Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Michalik K.: CAKE. Komputerowy system wspomagania inżynierii wiedzy. Podręcznik użytkownika. AITECH, Katowice 2006.

Michalik K.: PC-Shell. Szkieletowy system ekspertowy. Podręcznik inżyniera wiedzy. AITECH, Katowice 2006.

Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. PWN, Warszawa 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2012_v33.n2B.190