The issue of confidentiality, authentication, integrity and data non-repudiation in the multiagent systems

Marcin Strzalek, Piotr Palka

Abstract


The paper considers the issue of security of communication in multi-agent systems. JADE-S framework provides the appropriate tools to ensure security in a multi-agent system. It is recommended to implement security in multi-agent systems based on JADE. Aim of this study is to describe how appropriate levels of confidentiality, non-repudiation and data authentication can be provided. Moreover, we consider the possibility of negotiating an appropriate level of security and encryption algorithm.

Keywords


security; confidentiality; non-repudiation; authentication; Multi-Agent System

Full Text:

PDF (Polski)

References


Foundation for Intelligent Physical Agents, http://fipa.org/.

FIPA MAS Security white paper, 2002.

International Standard ISO 7498-2, 1989.

JADE Board. JADE Security Guide, 2005.

Kaleta M., Pałka P., Toczyłowski E., Traczyk T.: Electronic Trading on Electricity Markets within a Multi-Agent Framework. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5796, 2009, s. 788÷799.

Kaleta M., Pałka P., Toczyłowski E., Traczyk T.: Wykorzystanie modelu M3 w implementacji wieloagentowej platformy wymiany wielotowarowej w środowisku AIMMS, Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B (90), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 181÷192.

Nahorski Z., Pałka P., Stańczak J., Radziszewska W.: Wieloagentowa metodyka zarządzania niedoborami i nadmiarami energii w sieciach dystrybucyjnych. Rynek Energii, Vol. 1(92), 2011, s. 22÷27.

McArthur S., Davidson E., Catterson V., Dimeas A., Hatziagyriou N., Ponci F., Funabashi T.: Multi-Agent Systems for Power Engineering Applications - Part I: Concepts, Approaches and technical Challenges. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22(4), 2007, s. 1743÷1752.

McArthur S., Davidson E., Catterson V., Dimeas A., Hatziagyriou N., Ponci F., Funabashi T.: Multi-Agent Systems for Power Engineering Applications - Part II: Technologies, Standards and Tools for Building Multi-agent Systems. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22(4), 2007, s. 1753÷1759.

Pałka P.: Multilateral negotiations in distributed, multi-agent environment. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6923, 2011, s. 80÷89.

Pałka P., Traczyk T., Wilk R.: Scentralizowane negocjacje multilateralne w handlu wielotowarowym z wykorzystaniem standardów M3 i ebXML. Studia Informatica, Vol. 32, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 455÷466.

Pfleeger C. P., Pfleeger S. L.: Security in computing. Prentice Hall Professional, 2003.

Strzałek M.: Problemy poufności, niezaprzeczalności oraz autentyczności w systemach wieloagentowych. Praca inżynierska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2011.

Woolridge M.: Introduction to multiagent systems. John Wiley & Sons, 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2012_v33.n2B.186