Intelligent expert system based on cognitive maps

Katarzyna Piotrowska

Abstract


The theme of this work is intelligent expert system based on cognitive maps (ISEMK). The system construction was described. The theoretical base and functionality of the selected software modules were presented. ISEMK work was illustrated on the example of the hypothetical crisp cognitive map, that is used to monitor economic development.

Keywords


cognitive map; intelligent expert system

Full Text:

PDF (Polski)

References


Borisow W. W., Krugłow W. W., Fiedułow A. C.: Rozmyte modele i sieci. Wydawnictwo Telekom, Moskwa 2004 (w języku rosyjskim).

Froelich W., Juszczuk P.: Predictive Capabilities of Adaptive and Evolutionary Fuzzy Cognitive Maps - A Comparative Study. Intelligent Systems for Knowledge Management (Studies in Computational Intelligence Series), Vol. 252. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, s. 153-174.

Hengjie S., Chunyan M., Roel W., Catthoor F.: Implementation of Fuzzy Cognitive Maps based on Fuzzy Neural Networks and Application in Numerical prediction of Time Series. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 18, 2010, s. 233-250.

Jastriebow A., Gad S., Słoń G.: Mapy kognitywne w monitorowaniu decyzyjnym systemów. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 47, Warszawa2011, s. 64-77.

Jastriebow A., Słoń G.: Optimization of models of fuzzy relational cognitive maps, [in:] Jastriebow A., Raczyńska M. (eds.): Computers in scientific and educational activity. Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom 2011, s. 60-71.

Kandasamy W. B. V., Smarandache F., Ilanthenral K.: Elementary Fuzzy Matrix and Fuzzy Models For Social Scientists. Automaton, Los Angeles 2007.

Kosko B.: Fuzzy cognitive maps. International Journal of Man-Machine Studies, Vol.24, 1986, s. 65-75.

Mulawka J. J.: Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996.

Papageorgiou E. I., Froelich W.: Application of Evolutionary Fuzzy Cognitive Maps for Prediction of Pulmonary Infections. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 16, No. 1, 2012.

Papageorgiou E.I., Stylios C.D.: Fuzzy Cognitive Maps, [in:] Pedrycz W., Skowron A., Kreinovich V. (eds.): Handbook of Granular Computing. John Wiley & Sons, Ltd, Publication Atrium, Chichester, England 2008, s. 754-774.

Papageorgiou E. I., Stylios C. D., Groumpos P. P.: Active Hebbian learning algorithm to train fuzzy cognitive maps. Internal Journal of Approximate Reasoning, Vol. 37, 2004, s. 219-249.

Piotrowska K.: Zastosowanie map kognitywnych w inteligentnych systemach wspomagania podejmowania decyzji. Logistyka, nr 6/2011, s. 3433-3442.

Silov V. B.: Przyjęcie rozwiązań strategicznych w rozmytym otoczeniu. INPRORES, Moskwa 1995 (w języku rosyjskim).

Siraj A., Bridges S. M., Vaughn R. B.: Fuzzy Cognitive Maps for decision support in an intelligent intrusion detection system. IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference, Vol. 4, 2010, s. 2165-2170.

Słoń G., Jastriebow A.: Optimization and Adaptation of Dynamic Models of Fuzzy Relational Cognitive Maps, [in:] Kuznetsov S. O. et al. (eds.): RSFDGrC 2011, Lecture Notes In Artificial Intelelligence, Vol. 6743, Springer-Verlag, Heidelberg 2011, s. 95-102.

Słoń G.: Analiza wybranych algorytmów adaptacji relacji w rozmytych mapach kognitywnych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, t. 56, nr 12/2010, 2010, s. 1445-1448.

Stylios C. D., Groumpos P. P.: Fuzzy Cognitive Maps: a model for intelligent supervisory control system. Computers in Industry, Vol. 39, 1999, s. 229-238.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2012_v33.n2A.170