Adaptive approach to creating investment strategy for capital markets using weighted averaging

Alina Momot, Michał Momot

Abstract


This paper presents the design of strategy proposed for the capital markets, especially futures markets. The method is based on two-level parametric optimization. On the second level is used the weighted averaging method, where the choice of weights is based on the minimization of functional. The effectiveness of the method presented has been assessed based on historical data base of futures trading.

Keywords


future contract; parametric optimization; weighted averaging; criterion function minimization

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gencay R.: Optimization of technical trading strategies and the profitability in security markets. Economics Letters, Vol. 59, 1998, s. 249-254.

Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1996.

LeBaron B.: Technical trading rule profitability and foreign exchange intervention. Journal of International Economics, Vol. 49, 1999, s. 125-143.

LeBeau C., Lucas D. W.: Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 1998.

Łęski J.: Robust Weighted Averaging. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 49, No. 8, 2002, s. 796-804.

Magdon-Ismail M., Atiya A.: Maximum Drawdown. Risk Magazine, Vol. 17, No. 10, 2004, s. 99-102.

Momot A., Momot M.: Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych. Studia Informatica, Vol. 30, No. 2B(84), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 191-202.

Momot A., Momot M.: Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B(90), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 397-407.

Momot A., Momot M.: Zastosowanie ważonego uśredniania do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych. Studia Informatica, Vol. 32, No. 2A(96), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 473-483.

Fernández-Rodriguez F., González-Martel Ch., Sosvilla-Rivero S.: On the profitability of technical trading rules based on artificial neural networks: Evidence from the Madrid stock market. Economics Letters, Vol. 69, Issue 1, 2000, s. 89-94.

Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. WNT, Warszawa 1998.

Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2012_v33.n2A.169