Porównanie metod ważonego uśredniania sygnału elektrokardiograficznego

Alina Momot

Abstract


Ważone uśrednianie jest jedną z metod pozwalającą na redukcję poziomu zakłóceń w sygnałach o charakterze pseudocyklicznym, których przykładem jest sygnał EKG. Artykuł przedstawia kilka metod, w których do wyznaczania odpowiednich wag stosowany jest aparat analizy matematycznej oraz podejście statystyczne. Skuteczność działania tych metod przebadano dla zaszumionego sygnału ANE 20000.

Keywords


ECG signal; weighted averaging

Full Text:

PDF (Polski)

References


Augustyniak P.: Adaptive wavelet discrimination of muscular noise in the ECG. Computers in Cardiology, 2006, Vol. 33, s. 481-484.

Bruce E. N.: Biomedical signal processing and signal modeling. Wiley, New York 2001.

Jane R., Rix H., Caminal P., Laguna P.: Alignment methods for averaging of high-resolution cardiac signals: a comparative study of performance. IEEE Trans. Biomed. Eng., Vol. 38, No. 6, 1991, s. 571-579.

Kotas M.: Nonlinear projective filtering of ECG signals, [in:] Mello C.A.B. (ed.): Biomedical engineering. InTech, 2009, s. 433-452.

Łęski J.: Robust weighted averaging. IEEE Trans. Biomed. Eng., Vol. 49, No. 8, 2002, s. 796-804.

Momot A.; Momot M., Łęski J.: The Fuzzy Relevance Vector Machine and its Application to Noise Reduction in ECG Signal. J. Med. Inform. Technol., Vol. 9, 2005, s. 99-106.

Momot A., Momot M., Łęski J.: Weighted Averaging of ECG Signals Based on Partition of Input Set in Time Domain. J. Med. Inform. Technol., Vol. 11, 2007, s. 165-170.

Momot A., Momot M., Łęski J.: Bayesian and empirical Bayesian approach to weighted averaging of ECG signal. Bull. Pol. Acad. Sci., Technol. Sci., Vol. 55, No. 4, 2007, s. 341-350.

Momot A.: Weighted Averaging of ECG Signal Using Criterion Function Minimization. Advances in Soft Computing, Vol. 47, 2008, s. 267-274.

Momot A., Momot M.: Empirical Bayesian Approach to Weighted Averaging of ECG Signal Using Cauchy Distribution. Advances in Soft Computing, Vol. 47, 2008, s. 275-282.

Momot A., Momot M.: Przechowywanie i zarządzanie zapisami elektrokardiograficznymi - standaryzacja danych. Bazy danych: rozwój metod i technologii. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. WKŁ, Warszawa 2008, s. 265-276.

Momot A.: Fuzzy Weighted Averaging of Biomedical Signal Using Bayesian Inference. Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 59, 2009, s. 133-140.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2012_v33.n2A.167